Dự án Đông ấm cho em - Mang tình yêu thương tới trẻ em bị bỏ rơi tại chùa Mục Đồng

Dang tay giúp đỡ các trẻ em bị bỏ rơi và các bà mẹ đơn thân đang nương tựa tại Chùa Mục Đồng. Mùa đông đang tới rất gần, số lượng trẻ em bị bỏ rơi ngày càng tăng lên, rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

37,600,000 đ (150%)

25 tr đ
85 người ủng hộ
Hết hạn vào 11/11/2019
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
IvyPrep Education

IvyPrep Education