Gây quỹ Thành lập Xưởng nghệ thuật đào tạo nghề - hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ

Xưởng nghệ thuật Tòhe Fun là nơi đào tạo nghề - hướng nghiệp dành cho trẻ tự kỷ, nhằm chuẩn bị cho các bạn một cuộc sống tự lập và hoà nhập tốt hơn với xã hội khi đến giai đoạn trưởng thành.

Đã xác minh Được bảo trợ Đảm bảo thanh toán

50,500,000 đ (15%)

345 tr đ
47 người ủng hộ
Hết hạn vào 31/12/2019
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
vaanphan

vaanphan