Hướng về Yên Bái

Bão Sơn Tinh vừa đi qua khiến Yên Bái thiệt hại nặng nề: 29 người chết, mất tích và bị thương, 3.877 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc này, chúng tôi rất cần những cánh tay chung sức

Các chiến dịch đã thực hiện

Bệnh viện yêu thương

Đây là một chiến dịch cực kỳ thú vị...

Hết hạn vào 25/08/2017

70,000 /100,000,000 VND
Hướng về Yên Bái

Bão Sơn Tinh vừa đi qua khiến Yên Bái thiệt hại nặng nề: 29 người chết, mất tích và bị thương, 3.877 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc này, chúng tôi rất cần những cánh tay chung sức...

Hết hạn vào 02/04/2019

1,417,619,953 /2,000,000,000 VND

1,417,619,953 đ (71%)

2 tỷ đ
221 người ủng hộ
Hết hạn vào 02/04/2019
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Alphanam Green Foundation

Alphanam Green Foundation


CHỦ CHIẾN DỊCH