LỜI KHẨN CẦU

Cầu xin sự giúp đỡ của các anh chị, cô bác. Cháu Xuân Phú mắc phải chứng bệnh Wiskott–Aldrich nhưng chi phí ghép tế bào gốc quá cao với gia đình cháu!

Các chiến dịch đã thực hiện

LỜI KHẨN CẦU

Cầu xin sự giúp đỡ của các anh chị, cô bác. Cháu Xuân Phú mắc phải chứng bệnh Wiskott–Aldrich nhưng chi phí ghép tế bào gốc quá cao với gia đình cháu!...

Hết hạn vào 25/08/2020

400,000 /400,000,000 VND

400,000 đ (0%)

400 tr đ
3 người ủng hộ
Hết hạn vào 25/08/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Loan