Hầu Đồng Tứ Phủ

Dự án có sứ mệnh giúp những người trẻ tiếp cận, hiểu rõ hơn về văn hoá Hầu Đồng.Với mong muốn đưa người xem về quá khứ, nơi phá vỡ quy chuẩn về giới.Dự án được diễn ra dưới hình thức triển lãm nghệ thuật sống và hoạt động Hầu Đồng.

50,000 đ (0%)

68 tr đ
1 người ủng hộ
Hết hạn vào 15/09/2019
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
NextGEN Hà Nội

NextGEN Hà Nội


CHỦ CHIẾN DỊCH
Ngo Huynh Dang

Ngo Huynh Dang

Nội dung chiến dịch

LỜI NÓI ĐẦU


Dự án HẦU ĐỒNG TỨ PHỦ , một dự án của nhóm NextGEN Hà Nội,có sứ mệnh giúp những người trẻ tiếp cận, hiểu rõ hơn về văn hoá của dân tộc theo cách mới mẻ hơn, khoa học hơn, qua đó thể quan điểm của cá nhân , góc nhìn khác so với những gì chúng ta đã biết trước đây.

Với mong muốn đưa người xem về quá khứ, nơi tính queer đã có chỗ đứng cho riêng mình trong một xã hội không mấy cởi mở, dự án dự kiến tổ chức triển lãm về tính queer trong tín ngưỡng thờ Mẫu - một tín ngưỡng cổ giàu nét truyền thống của người Việt

Dự án được diễn ra dưới hình thức triển lãm nghệ thuật sống và hoạt động Hầu Đồng.


Diễn ra tại thành phố Hà Nội , trong khuôn khổ tuần lễ Hanoi Pride, dự án sẽ diễn ra dưới hình thức triển lãm nghệ thuật sống và hoạt động Hầu Đồng kèm buổi thảo luận. 

Trong triển lãm sẽ có trưng bày những trang phục, tranh ảnh, kèm hoạt động Hầu Đồng vào cuối ngày 21/09/2019.TÁC ĐỘNG DỰ ÁN


Giá trị văn hoá của Hầu Đồng, Thờ Mẫu không được đề cao trong con mắt của đại đa số người trẻ, hoặc bị coi đây là một hủ tục, mê tín dị đoan. Đồng thời, hoạt động này ngày nay thường có nhiều chỗ sai biệt, thậm chí là lệch lạc phản cảm, méo mó hình ảnh của tín ngưỡng, như lợi dụng việc lên đồng để kiếm chác mua thần bán thánh; cò mồi, môi giới có các điều kiện để thực hiện các hành vi lừa đảo... 

Những giá trị văn hóa bản địa là gốc rễ của vẻ đẹp truyền thống dân tộc. Tính queer xuyên suốt hầu đồng vẫn được tôn trọng và tin cậy chứng tỏ người Việt khoan dung nhiều khi họ có đức tin vào tín ngưỡng văn hóa, hay đơn giản hơn là tinh thần hướng về giá trị truyền thống, cội nguồn dân tộc. Vậy đối với tính queer khi “ở ngoài” Hầu đồng thì sao?


Dự án sẽ trả lời câu hỏi trên thông qua hình thức triển lãm và thảo luận về hầu đồng. Sử dụng những góc nhìn, quan điểm mới để soi chiếu vào nét văn hóa bản địa này, kết quả là người trẻ nhận thức về hầu đồng từ đó thấu hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và tự hào về nguồn cội của mình. TÍNH BỀN VỮNG


Nguồn lực dự án: Nhóm NextGEN Hà Nội là tổ chức bao gồm các nhà lãnh đạo trẻ hoạt động vì quyền LGBT tại Hà Nội và đã hoạt động được hơn 3 năm. Bởi vậy, năng lực cá nhân, sự gắn kết chặt chẽ giữa nhân sự nội bộ dự án đã hình thành tính bền vững. Động lực cốt lõi của dự án xuất phát từ con người thì “Hầu đồng tứ phủ” hoàn toàn đáp ứng được tính bền vững về nhân sự.TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Tinh thần dân tộc là nguồn gốc, cội rễ của bất kì cá nhân nào trong xã hội. Việc thúc đẩy nâng cao nhận thức về vấn đề văn hóa bản địa nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung góp phần tạo ra tính bền vững trong sự phát triển về tinh thần của mỗi cá nhân, đặc biệt là người trẻ Việt Nam.