Cho em tuổi thơ - Quỹ xây dựng Sân chơi và Tủ sách - Mùa hè xanh 2019

Chiến dịch gây quỹ tình nguyện từ thiện và xây dựng cơ sở học, chơi cho trẻ em tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

0 đ (0%)

25 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 30/06/2019
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương

Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương


CHỦ CHIẾN DỊCH
Ngọ Quang Nam

Ngọ Quang Nam