Con Tàu Yêu Thương - Khi Cho Là Nhận

Một dự án từ thiện hướng đến các em nhỏ mồ côi tại Nhà Tình Thương Chùa Diệu Pháp, Đồng Nai.

Các chiến dịch đã thực hiện

Con Tàu Yêu Thương - Khi Cho Là Nhận

Một dự án từ thiện hướng đến các em nhỏ mồ côi tại Nhà Tình Thương Chùa Diệu Pháp, Đồng Nai....

Hết hạn vào 07/06/2019

5,610,900 /10,000,000 VND

5,610,900 đ (56%)

10 tr đ
6 người ủng hộ
Hết hạn vào 07/06/2019
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Flagship Startup Club

Flagship Startup Club


CHỦ CHIẾN DỊCH
Bùi Thanh Vỹ

Bùi Thanh Vỹ