The Phiêu Linh Project

The Phiêu Linh Project

Một dự án hướng tới cộng đồng dân tộc thiểu số, giải quyết vấn đề lao động trẻ em.

Đã xác minh Được bảo trợ Đảm bảo thanh toán

4,760,000 đ (7%)

70 tr triệu
16 người ủng hộ
Hết hạn 4 tuần từ bây giờ
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
The Phiêu Linh Project

The Phiêu Linh Project