The Phiêu Linh Project

Một dự án hướng tới cộng đồng dân tộc thiểu số, giải quyết vấn đề lao động trẻ em.

4,980,000 đ (7%)

70 tr triệu
19 người ủng hộ
Hết hạn vào 27/06/2019
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
The Phiêu Linh Project

The Phiêu Linh Project


CHỦ CHIẾN DỊCH
The Phiêu Linh Project

The Phiêu Linh Project