Dự án Yoga đẩy lùi bệnh K - Lớp Yoga miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư Việt Nam

Trong năm 2019, SCI mong muốn sẽ phát triển 10 lớp Yoga miễn phí cho bệnh nhân ung thư VN. Tới năm 2023, dự án sẽ mở rộng trên cả nước với hơn 50 lớp yoga miễn phí và hơn 5000 bệnh nhân được tiếp cận.

Các chiến dịch đã thực hiện

Dự án Hỗ trợ cộng đồng bệnh nhân Ung thư Việt Nam - Salt Cancer Initiative

Dự án Sáng kiến Ung thư Muối - Salt Cancer Initiative là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm cung cấp thông tin, kiến thức và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng bênh nhân ung thư tại Việt Nam....

Còn lại 84 ngày

80,335,450 /200,000,000 VND
Xuất bản dự án sách [365]

Nếu đó là 365 ngày của một lần được tái sinh, đó chính là cơ hội để bạn trân quý từng phút giây như mình được sinh ra lần nữa....

Hết hạn vào 16/09/2018

42,708,000 /200,000,000 VND
Dự án Yoga đẩy lùi bệnh K - Lớp Yoga miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư Việt Nam

Trong năm 2019, SCI mong muốn sẽ phát triển 10 lớp Yoga miễn phí cho bệnh nhân ung thư VN. Tới năm 2023, dự án sẽ mở rộng trên cả nước với hơn 50 lớp yoga miễn phí và hơn 5000 bệnh nhân được tiếp cận....

Hết hạn vào 19/11/2019

13,300,000 /200,000,000 VND

13,300,000 đ (7%)

200 tr đ
30 người ủng hộ
Hết hạn vào 19/11/2019
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Salt Cancer Initiative

Salt Cancer Initiative


CHỦ CHIẾN DỊCH
Salt Cancer Initiative

Salt Cancer Initiative