Gây quỹ dự án Memento Mori - Hội An

Gây quỹ dự án Memento Mori - Hội An

Hạnh phúc là một hành trình. Chúng tôi - những người thực hiện Memento Mori đang đi trên hành trình ấy, hành trình của tình yêu thương và sự thấu cảm mà chúng tôi nhận được từ các khán giả.

Đã xác minh Được bảo trợ Đảm bảo thanh toán

221,370,402 đ (148%)

150 tr triệu
261 người ủng hộ
Hết hạn 6 tháng trước
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/images/user-avatar.png

Memento Mori Việt Nam