Dự án Hỗ trợ cộng đồng bệnh nhân Ung thư Việt Nam - Salt Cancer Initiative

Dự án Sáng kiến Ung thư Muối - Salt Cancer Initiative là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm cung cấp thông tin, kiến thức và tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng bênh nhân ung thư tại Việt Nam.

80,335,450 đ (40%)

200 tr đ
56 người ủng hộ
Còn lại 84 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Salt Cancer Initiative

Salt Cancer Initiative


CHỦ CHIẾN DỊCH
Salt Cancer Initiative

Salt Cancer Initiative