Hướng về khúc ruột miền trung

Hiện nay miền trung đang gánh chịu đợt lũ lớn nhất trong lịch sử cả trăm năm qua.Cả khúc ruột đang oằn mình với lũ.Sinh ra ở đây nhưng chưa thể làm gì lớn lao cho mọi người.Chỉ có thể đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân

0 đ (0%)

300 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 11/11/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Nguyễn thị mỹ lệ

Nguyễn thị mỹ lệ