Không Biên Giới 2020

Không Biên Giới là chiến dịch tình nguyện thường niên lớn nhất do Đội Công tác Xã hội Đại học Ngoại thương TP.HCM tổ chức với sứ mệnh rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng giáo dục, hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa.

Các chiến dịch đã thực hiện

KHÔNG BIÊN GIỚI 2018

Xây trường - Xây bao ước mơ...

Hết hạn vào 10/08/2019

1,200,000 /100,000,000 VND
KHÔNG BIÊN GIỚI

Bụi đất bazan phủ đầy trang giấy trắng, Bù Đăng ơi bao giờ chiến thắng cái nghèo...

Hết hạn vào 21/10/2019

5,300,000 /100,000,000 VND
Không Biên Giới 2020

Hết hạn vào 14/12/2020

1,500,000 /100,000,000 VND

1,500,000 đ (2%)

100 tr đ
3 người ủng hộ
Hết hạn vào 14/12/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Đội Công tác Xã hội ĐH Ngoại thương TP.HCM

Đội Công tác Xã hội ĐH Ngoại thương TP.HCM