Scribbles Tour 2020

Tour từ thiện kết hợp dạy học cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại một số trung tâm nuôi dạy trẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội của dự án Scribbles.

Các chiến dịch đã thực hiện

Scribbles Tour 2020

Tour từ thiện kết hợp dạy học cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại một số trung tâm nuôi dạy trẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội của dự án Scribbles....

Hết hạn vào 31/12/2020

150,000 /30,000,000 VND

150,000 đ (1%)

30 tr đ
2 người ủng hộ
Hết hạn vào 31/12/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Trúc Anh

Trúc Anh