Trao em Trang mới cuộc đời

Chiến dịch gây quỹ hỗ trợ làm giấy khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh

500,000 đ (1%)

40 tr đ
3 người ủng hộ
Còn lại 8 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
MSD Vietnam

MSD Vietnam