Trao em Trang mới cuộc đời

Chiến dịch gây quỹ hỗ trợ làm giấy khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh

Các chiến dịch đã thực hiện

Trao em Trang mới cuộc đời

Chiến dịch gây quỹ hỗ trợ làm giấy khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh...

Còn lại 8 ngày

500,000 /40,000,000 VND

500,000 đ (1%)

40 tr đ
3 người ủng hộ
Còn lại 8 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/Uploads/2020/08/21/5f3f3d893c8a6-968379bae0011c5f4510.jpg

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững


CHỦ CHIẾN DỊCH
MSD Vietnam

MSD Vietnam