Tran Manh Linh - IvyPrep For Humanity

Chiến dịch xây nhà vì cộng đồng của các bạn học sinh IvyPrep

1,100,000 đ (24%)

4.6 tr đ
6 người ủng hộ
Hết hạn vào 15/09/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
IVYPREP FOR HUMANITY

IVYPREP FOR HUMANITY