|ADD CAMP ALUMNI | DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT |

ADD Camp Alumni là dự án được kiến tạo bởi các bạn trẻ hiện đang sinh sống và làm việc trên khắp cả nước. Chúng mình luôn tin rằng phía sau mỗi quyết định cho tương lai của các bạn học sinh sẽ có ADD Camp ở đây để đồng hành và hỗ trợ.

Các chiến dịch đã thực hiện

|ADD CAMP ALUMNI | DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT |

ADD Camp Alumni là dự án được kiến tạo bởi các bạn trẻ hiện đang sinh sống và làm việc trên khắp cả nước. Chúng mình luôn tin rằng phía sau mỗi quyết định cho tương lai của các bạn học sinh sẽ có ADD Camp ở đây để đồng hành và ...

Còn lại 52 ngày

0 /20,000,000 VND

0 đ (0%)

20 tr đ
0 người ủng hộ
Còn lại 52 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/Uploads/2020/07/20/5f15083112f89-ava.png

ADD CAMP ALUMNI


CHỦ CHIẾN DỊCH
ADD Camp Alumni

ADD Camp Alumni