SỰ KIỆN TÂY NINH PRIDE 2020

Sự kiện Tây Ninh Pride 2020 - Lễ hội Tự hào Cộng đồng người Đồng tính, Song tính, Chuyển giới và Đa dạng tính dục tỉnh Tây Ninh.

Các chiến dịch đã thực hiện

Trường học Cầu Vồng - Tây Ninh

Trường học Cầu Vồng (THCV) với mục đích thay đổi cách nhìn nhận, kiến thức về cộng đồng LGBTQ trong và ngoài trường học....

Hết hạn vào 31/07/2018

390,000 /66,755,000 VND
SỰ KIỆN TÂY NINH PRIDE 2020

Sự kiện Tây Ninh Pride 2020 - Lễ hội Tự hào Cộng đồng người Đồng tính, Song tính, Chuyển giới và Đa dạng tính dục tỉnh Tây Ninh....

Hết hạn vào 31/07/2020

0 /20,000,000 VND

0 đ (0%)

20 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 31/07/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/images/user-avatar.png

Tây Ninh Pride


CHỦ CHIẾN DỊCH
Võ Thanh Toàn

Võ Thanh Toàn