Góp sức cùng iSEE nhân dịp iSEE 13 tuổi - Cà phê cùng iSEE

iSEE đồng hành với các cá nhân và nhóm cộng đồng thiểu số trong tiến trình nâng cao năng lực cũng như vị thế của họ nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền của mình

75,400,889 đ (108%)

70 tr đ
57 người ủng hộ
Hết hạn vào 31/07/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thùy Linh