KÊU GỌI HỖ TRỢ - TRẠI HÈ KHOA HỌC BÓNG ĐÈN 2020

Chúng tôi tin rằng nếu muốn môi trường xung quanh thay đổi thì chính chúng ta phải tạo ra sự thay đổi.

1,700,000 đ (17%)

10 tr đ
5 người ủng hộ
Hết hạn vào 23/07/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Bóng Đèn - Đà Nẵng

Bóng Đèn - Đà Nẵng