KÊU GỌI HỖ TRỢ - TRẠI HÈ KHOA HỌC BÓNG ĐÈN 2020

Chúng tôi tin rằng nếu muốn môi trường xung quanh thay đổi thì chính chúng ta phải tạo ra sự thay đổi.

Các chiến dịch đã thực hiện

KÊU GỌI HỖ TRỢ - TRẠI HÈ KHOA HỌC BÓNG ĐÈN 2020

Chúng tôi tin rằng nếu muốn môi trường xung quanh thay đổi thì chính chúng ta phải tạo ra sự thay đổi....

Hết hạn vào 23/07/2020

1,700,000 /10,000,000 VND

1,700,000 đ (17%)

10 tr đ
5 người ủng hộ
Hết hạn vào 23/07/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/images/user-avatar.png

Tổ chức Giáo dục Bóng Đèn – Đà Nẵng


CHỦ CHIẾN DỊCH
Bóng Đèn - Đà Nẵng

Bóng Đèn - Đà Nẵng