Tái sử dụng vì sức khỏe cộng đồng

Dự án tái sử dụng phế liệu xây dựng nguồn quỹ thực hiện chương trình chăm sóc và phục hồi chức năng , trị liệu cho trẻ tự kỷ, khuyết tật tại các trung tâm chuyên biệt trong thành phố Vinh, góp phần bảo vệ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

0 đ (0%)

30 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 28/06/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
CLB Blouse Trắng trường Đại học Y Khoa Vinh

CLB Blouse Trắng trường Đại học Y Khoa Vinh