NGƯỜI SỐNG SÓT

Chúng tôi sẽ dùng số tiền gây quỹ để tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh với phần thưởng là laptop hoặc smartphone để các bạn có truy cập vào kiến thức mọi lúc mọi nơi.

0 đ (0%)

20 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 30/09/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Summer Leadership Challenge

Summer Leadership Challenge