NGƯỜI SỐNG SÓT

Chúng tôi sẽ dùng số tiền gây quỹ để tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh với phần thưởng là laptop hoặc smartphone để các bạn có truy cập vào kiến thức mọi lúc mọi nơi.

Các chiến dịch đã thực hiện

NGƯỜI SỐNG SÓT

Chúng tôi sẽ dùng số tiền gây quỹ để tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh với phần thưởng là laptop hoặc smartphone để các bạn có truy cập vào kiến thức mọi lúc mọi nơi....

Hết hạn vào 30/09/2020

0 /20,000,000 VND

0 đ (0%)

20 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 30/09/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/Uploads/2020/06/23/5ef1a6395ae14-slc-new.png

Summer Leadership Challenge


CHỦ CHIẾN DỊCH
Summer Leadership Challenge

Summer Leadership Challenge