Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh 2020

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh 2020 do Đội tình nguyện đồng hương Nghệ An Đại học Ngoại Thương, trực thuộc Đoàn thanh niên Đại học Ngoại Thương, tổ chức tại Xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Các chiến dịch đã thực hiện

Gây quỹ cộng đồng - Tết Yêu Thương 2020

Thời gian:4-5/1/2020 Địa điểm: Xã Côn Minh tỉnh Na Rì tỉnh Bắc Kạn...

Hết hạn vào 03/01/2020

1,320,000 /15,000,000 VND
Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh 2020

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh 2020 do Đội tình nguyện đồng hương Nghệ An Đại học Ngoại Thương, trực thuộc Đoàn thanh niên Đại học Ngoại Thương, tổ chức tại Xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An....

Hết hạn vào 15/07/2020

400,000 /15,000,000 VND

400,000 đ (3%)

15 tr đ
2 người ủng hộ
Hết hạn vào 15/07/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Đội tình nguyện đồng hương Nghệ An đại học Ngoại Thương

Đội tình nguyện đồng hương Nghệ An đại học Ngoại Thương