Tiếp tục góp sức cùng Hà Nội Queer - Đồng hành cùng cộng đồng LGBTQ ở Việt Nam

Cùng đồng hành với Hà Nội Queer - Hướng tới một xã hội không còn kỳ thị!

1,200,000 đ (5%)

25 tr đ
3 người ủng hộ
Hết hạn vào 12/06/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Tran Nhat Quang

Tran Nhat Quang