GÂY QUỸ GIẢI CỨU THỰC PHẨM

Tổ chức Hanoi Food Rescue thành lập năm 2012, với mục đích tận dụng nguồn thức ăn không sử dụng còn nguyên về hình thức, chất lượng từ các nhà hàng, khách sạn,... để giúp đỡ những người khó khăn đồng thời nâng cao ý thức cộng động về giữ gìn thực phẩm.

Các chiến dịch đã thực hiện

GÂY QUỸ CỨU TRỢ THỰC PHẨM

Hết hạn vào 01/02/2020

3,500,000 /30,000,000 VND
500,000 /20,000,000 VND

500,000 đ (3%)

20 tr đ
4 người ủng hộ
Còn lại 15 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/Uploads/2019/11/06/5dc2af9abc999-hfr2.jpg

Hanoi Food Rescue


CHỦ CHIẾN DỊCH
Hanoi Food Rescue

Hanoi Food Rescue