LÀN SỐNG XANH - ỦNG HỘ TRẺ EM KHUYẾT TẬT

Làn Sống Xanh - quyên góp ủng hộ dành cho trẻ em khuyết tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước

Các chiến dịch đã thực hiện

NỐI VÒNG TAY LỚN COVID-19

Nhằm chung tay ủng hộ nhân dân cả nước chống lại đại dịch COVID-19 với tinh thần "Chống Dịch Như Chống Giặc"...

Còn lại 24 ngày

0 /70,000,000 VND
LÀN SỐNG XANH - ỦNG HỘ TRẺ EM KHUYẾT TẬT

Làn Sống Xanh - quyên góp ủng hộ dành cho trẻ em khuyết tật bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước...

Còn lại 31 ngày

0 /25,000,000 VND

0 đ (0%)

25 tr đ
0 người ủng hộ
Còn lại 31 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Mr.Lâm

Mr.Lâm