HELP TUAN TO BE A STUDENT AT TOWNSHEND (GIÚP TUẤN ĐẾN HỌC TẠI TOWNSHEND INTERNATIONAL SCHOOL)

My name is Le Minh Tuan. I came from Phu Yen Province of Vietnam. Currently, I am in the 11th grade of Phan Boi Chau High School in Phu Yen, Vietnam and I was accepted to attend Townshend International School in the Czech Republic with George Scholarship.

Các chiến dịch đã thực hiện

HELP TUAN TO BE A STUDENT AT TOWNSHEND (GIÚP TUẤN ĐẾN HỌC TẠI TOWNSHEND INTERNATIONAL SCHOOL)

My name is Le Minh Tuan. I came from Phu Yen Province of Vietnam. Currently, I am in the 11th grade of Phan Boi Chau High School in Phu Yen, Vietnam and I was accepted to attend Townshend International School in the Czech Republic with George Scholarship....

Hết hạn vào 03/06/2020

0 /230,000,000 VND

0 đ (0%)

230 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 03/06/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/Uploads/2020/05/09/5eb6614035768-images.jpg

Townshend International School


CHỦ CHIẾN DỊCH
Lê Minh Tuấn

Lê Minh Tuấn