DỰ ÁN SAP- GIÚP GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỨNG DẬY SAU ĐẠI DỊCH

Dự án hướng tới mục tiêu dài hạn, hỗ trợ các giáo viên mầm non được tham gia các chương trình phát triển bản thân miễn phí để nâng cao chất lượng chuyên môn và bồi đắp thêm tình yêu nghề

Các chiến dịch đã thực hiện

DỰ ÁN SAP- GIÚP GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỨNG DẬY SAU ĐẠI DỊCH

Dự án hướng tới mục tiêu dài hạn, hỗ trợ các giáo viên mầm non được tham gia các chương trình phát triển bản thân miễn phí để nâng cao chất lượng chuyên môn và bồi đắp thêm tình yêu nghề...

Hết hạn vào 05/05/2020

0 /500,000,000 VND

0 đ (0%)

500 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 05/05/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/images/user-avatar.png

ME FOUNDATION


CHỦ CHIẾN DỊCH
ME FOUNDATION

ME FOUNDATION