NỐI VÒNG TAY LỚN COVID-19

Nhằm chung tay ủng hộ nhân dân cả nước chống lại đại dịch COVID-19 với tinh thần "Chống Dịch Như Chống Giặc"

0 đ (0%)

70 tr đ
0 người ủng hộ
Còn lại 24 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Mr.Lâm

Mr.Lâm