Gây quỹ xuất bản Bộ tiểu sử Anh Hùng Đức Tin - Xưa và Nay: William Carey

Bộ tiểu sử "Anh Hùng Đức Tin" với hơn 40 tác phẩm thuật lại cuộc đời và sự nghiệp của các mục sư-giáo sĩ đã tận hiến cho Đức Chúa Trời và các dân tộc.

400,000 đ (1%)

50 tr đ
2 người ủng hộ
Còn lại 86 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Daniel Doan

Daniel Doan