Gây quỹ xuất bản Bộ tiểu sử Anh Hùng Đức Tin - Xưa và Nay: William Carey

Bộ tiểu sử "Anh Hùng Đức Tin" với hơn 40 tác phẩm thuật lại cuộc đời và sự nghiệp của các mục sư-giáo sĩ đã tận hiến cho Đức Chúa Trời và các dân tộc.

Các chiến dịch đã thực hiện

Gây quỹ xuất bản Bộ tiểu sử Anh Hùng Đức Tin - Xưa và Nay: Adoniram Judson

Bộ tiểu sử "Anh Hùng Đức Tin" với hơn 40 tác phẩm thuật lại cuộc đời và sự nghiệp của các mục sư-giáo sĩ đã tận hiến cho Đức Chúa Trời và các dân tộc....

Còn lại 86 ngày

0 /50,000,000 VND
Gây quỹ xuất bản Bộ tiểu sử Anh Hùng Đức Tin - Xưa và Nay: William Carey

Bộ tiểu sử "Anh Hùng Đức Tin" với hơn 40 tác phẩm thuật lại cuộc đời và sự nghiệp của các mục sư-giáo sĩ đã tận hiến cho Đức Chúa Trời và các dân tộc....

Còn lại 86 ngày

400,000 /50,000,000 VND

400,000 đ (1%)

50 tr đ
2 người ủng hộ
Còn lại 86 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/Uploads/2020/05/01/5eac3f3df278e-824dde1c-7fd2-4b0c-ba7a-e8fa67f09b8c-1-105-c.jpeg

Mục vụ Tiên Phong


CHỦ CHIẾN DỊCH
Daniel Doan

Daniel Doan