P.O.P - DỰ ÁN SÁCH NHẬT KÝ ANH HÙNG TRÁI ĐẤT

Dự án là bộ sách dạy trẻ từ 4-7 tuổi về việc bảo vệ môi trường-giải cứu Trái Đất ra đời với mong muốn phát triển thế hệ măng non có ý thức sống xanh.

9,000,000 đ (15%)

60 tr đ
8 người ủng hộ
Còn lại 20 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
FutureU Global

FutureU Global