XÂY DỰNG APP GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀ CONFESSION CHỐNG QUẤY RỐI CHO TRẺ EM

Dự án SESF - Xây dựng ứng dụng trò chơi giáo dục giới tính và confession tư vấn chống quấy rối tình dục cho trẻ em.

0 đ (0%)

50 tr đ
0 người ủng hộ
Còn lại 20 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
FutureU Global

FutureU Global