Gây quỹ Tuổi trẻ hành động

Hãy cùng chúng tôi chung tay hỗ trợ dự án phát triển năng lực sinh viên Quảng Nam và bảo tồn di sản văn hoá thế giới

Các chiến dịch đã thực hiện

Gây quỹ Tuổi trẻ hành động

Hãy cùng chúng tôi chung tay hỗ trợ dự án phát triển năng lực sinh viên Quảng Nam và bảo tồn di sản văn hoá thế giới...

Hết hạn vào 31/03/2020

0 /15,000,000 VND

0 đ (0%)

15 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 31/03/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Nguyễn Ngọc Khánh Như

Nguyễn Ngọc Khánh Như