Ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam

Chiến dịch gây quỹ ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh hiện tại Việt Nam được thực hiện bởi Tổ chức phi lợi nhuận CA1619.

4,500,801 đ (45%)

10 tr đ
25 người ủng hộ
Hết hạn vào 10/04/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Phạm Quỳnh Anh

Phạm Quỳnh Anh