Rừng, Úc, Chúng ta

Chiến dịch gây quỹ ủng hộ các tổ chức/cá nhân cứu trợ và các nạn nhân trong thảm hoạ cháy rừng ở Úc, được thành lập bởi các cựu học sinh Chuyên Anh THPT Gia Định NK 2016 - 2019.

Các chiến dịch đã thực hiện

Rừng, Úc, Chúng ta

Chiến dịch gây quỹ ủng hộ các tổ chức/cá nhân cứu trợ và các nạn nhân trong thảm hoạ cháy rừng ở Úc, được thành lập bởi các cựu học sinh Chuyên Anh THPT Gia Định NK 2016 - 2019....

Còn lại 16 ngày

2,559,069 /100,000,000 VND

2,559,069 đ (3%)

100 tr triệu
17 người ủng hộ
Còn lại 16 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/Uploads/2020/01/12/5e1b208296116-ca1619-new-logo-official--1-.png

CA1619 Non-profit Org.


CHỦ CHIẾN DỊCH
Phạm Quỳnh Anh

Phạm Quỳnh Anh