Săn việc lương cao, trao đi trọn vẹn.

Chiến dịch tập trung vào hai đối tượng nếu là người tìm việc thì giúp tăng giá trị cá nhân, tìm được mức lương và công việc phù hợp, đồng thời người tìm việc khi nhận được giá trị từ chương trình có thể ủng hộ thúc đẩy những những nơi nơi vùng sâu

0 đ (0%)

120 tr đ
0 người ủng hộ
Còn lại 99 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Nguyễn Đức Hải

Nguyễn Đức Hải