Dự Án Nước Sạch SODIS

Mang nước sạch đến với mọi người bằng giải pháp SODIS đã được được Viện Khoa học công nghệ Thụy Sĩ (EAWAG) tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm ngoài thực địa từ năm 1991. Với chi phí thấp nhất.

Các chiến dịch đã thực hiện

Dự Án Nước Sạch SODIS

Mang nước sạch đến với mọi người bằng giải pháp SODIS đã được được Viện Khoa học công nghệ Thụy Sĩ (EAWAG) tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm ngoài thực địa từ năm 1991. Với chi phí thấp nhất....

Hết hạn vào 04/03/2020

0 /1,000,000,000 VND

0 đ (0%)

1 tỷ đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 04/03/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Nguyen Phuoc Loc

Nguyen Phuoc Loc