Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2020

Xuân Tình Nguyện là một chiến dịch lớn trong năm, xuất phát từ phong trào sinh viên trường ĐH KHXH & NV. Năm 2020, chiến dịch được tổ chức tại xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Các chiến dịch đã thực hiện

Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2020

Xuân Tình Nguyện là một chiến dịch lớn trong năm, xuất phát từ phong trào sinh viên trường ĐH KHXH & NV. Năm 2020, chiến dịch được tổ chức tại xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng...

Hết hạn vào 05/01/2020

0 /20,000,000 VND

0 đ (0%)

20 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 05/01/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/images/user-avatar.png

Câu lạc bộ Tình Nguyện VOLIS


CHỦ CHIẾN DỊCH
Nguyễn Văn Mừng

Nguyễn Văn Mừng