Vì trẻ em nghèo

Vì tương lai trẻ em đến trường

0 đ (0%)

5 tỷ đ
0 người ủng hộ
Còn lại 204 ngày
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Lê Hải Đăng

Lê Hải Đăng

Nội dung chiến dịch

Vì trẻ em muốn đến trường