Gây quỹ cộng đồng - Tết Yêu Thương 2020

Thời gian:4-5/1/2020 Địa điểm: Xã Côn Minh tỉnh Na Rì tỉnh Bắc Kạn

1,320,000 đ (9%)

15 tr đ
12 người ủng hộ
Hết hạn vào 03/01/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Đội tình nguyện đồng hương Nghệ An đại học Ngoại Thương

Đội tình nguyện đồng hương Nghệ An đại học Ngoại Thương