Chiến dịch Xuân Tình Nguyên Khoa Du lịch, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM

Chiến dịch Xuân Tình Nguyện là một chuỗi chương trình tình nguyện của các bạn sinh viên trực thuộc Khoa Du lịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG-HCM, có nhiệm vụ trực tiếp tổ chức, vận động và hướng dẫn sinh viên thực hiện các hoạt động.

0 đ (0%)

60 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 07/01/2020
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/Uploads/2019/12/13/5df35b4451d67-77393613-3474024892622621-7078329781409808384-n.jpg

Liên chi Hội sinh viên Khoa Du lịch


CHỦ CHIẾN DỊCH
Chiến dịch Xuân Tình Nguyên Khoa Du lịch

Chiến dịch Xuân Tình Nguyên Khoa Du lịch

Nội dung chiến dịch