Chiến dịch tình nguyện đông: LỬA YÊU THƯƠNG.

Là một chiến dịch tình nguyện của sinh viên do liên chi đoàn khoa QTKD tổ chức, nhằm sẻ chia với những người khó khăn, mang đến một mua đông ấm áp hơn.

0 đ (0%)

10 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 20/12/2019
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CHỦ CHIẾN DỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

Nguyễn Văn Sỹ