Chiến dịch tình nguyện đông: LỬA YÊU THƯƠNG.

Là một chiến dịch tình nguyện của sinh viên do liên chi đoàn khoa QTKD tổ chức, nhằm sẻ chia với những người khó khăn, mang đến một mua đông ấm áp hơn.

Các chiến dịch đã thực hiện

Chiến dịch tình nguyện đông: LỬA YÊU THƯƠNG.

Là một chiến dịch tình nguyện của sinh viên do liên chi đoàn khoa QTKD tổ chức, nhằm sẻ chia với những người khó khăn, mang đến một mua đông ấm áp hơn....

Hết hạn vào 20/12/2019

0 /10,000,000 VND

0 đ (0%)

10 tr đ
0 người ủng hộ
Hết hạn vào 20/12/2019
Tips: Bạn có biết, mỗi lượt chia sẻ của bạn có thể mang lại 2 lượt ủng hộ từ bạn bè.
Chia sẻ ngay
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
https://kindmate.net/Uploads/2019/11/18/5dd25757d89ff-28700782-2047994822151703-2827459398930734340-o.jpg

Khoa QTKD, đại học kinh tế, đại học Đà Nẵng


CHỦ CHIẾN DỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

Nguyễn Văn Sỹ