Chi phí

Chi phí với chủ chiến dịch

Kindmate miễn phí khởi tạo và duy trì đối với tất cả chiến dịch, chỉ tính phí trên các dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu và các yêu cầu đặc biệt của chủ chiến dịch.

Hoạt động của Kindmate đang được duy trì dựa trên sự đóng góp tự nguyện của những người ủng hộ.

Chi phí ủng hộ

Khi sử dụng Kindmate để gây quỹ, người ủng hộ gửi tiền ủng hộ qua 1 trong 3 phương thức: (1) Chuyển khoản ngân hàng, (2) COD (3) Visa/ Master Card với chi phí như sau:

  • Chuyển khoản ngân hàng: Kindmate không thu phí của người ủng hộ, chi phí giao dịch ngân hàng tự trừ tùy theo loại ngân hàng.
  • COD: Người ủng hộ nhập địa chỉ, nhân viên giao hàng tới đưa hóa đơn và thu tiền tại nhà. Bên giao hàng lấy phí thu tiền là 15.000VND/ lượt ủng hộ.
  • Visa/Master Card: Người ủng hộ được chuyển sang cổng thanh toán điện tử Wepay, phù hợp với giao dịch thẻ Visa/ Mastercard nội địa/quốc tế. Phí giao dịch là 3%, Kindmate thu giúp cổng thanh toán Wepay.

Như vậy, tất cả các phương thức ủng hộ qua Kindmate đều không phát sinh phí tips đối với người ủng hộ, các chi phí phải trả đều là các phí thông thường trong giao dịch thanh toán.