Các gói ủng hộ

Vui lòng chọn một gói để tiếp tục, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thanh toán
Thông thường

Ủng hộ 1 chiến dịch 1 tháng.

600,000 VNĐ

Choose Plan
Phổ biến

Ủng hộ 2 chiến dịch 1 tháng.

1,200,000 VNĐ

Choose Plan
Nhà hảo tâm

Ủng hộ 3 chiến dịch 1 tháng.

1,800,000 VNĐ

Choose Plan